Práce s přírodními materiály aneb spolupráce 1. a 9. ročníku

Děti z 1.B si přinesly přírodní materiály-kaštany, žaludy, šípky, šišky i spadané listí. Na pomoc si povolaly silné a manuálně zručné deváťáky s akuvrtačkami, vrtáčky, nožíky, nůžkami a špejlemi. Oba ročníky se daly do práce, hodina rychle uběhla a prvňáčci si své výrobky okomentovali  a udělali malou třídní výstavu - viz fotografie. J. Hotař

Projekt Jihlava - 3. ABC

Jihlava je naše město, a proto bychom se o ní chtěli dozvědět co nejvíce. V rámci projektu jsme navštívili Radnici, kde nás paní průvodkyně provedla zajímavými místnostmi. Rozhled z Brány Matky Boží se nám také moc líbil. Prohlédli jsme si i historické domy a kostely na Masarykově náměstí a  přilehlých uličkách, vyhledávali informace ve skupinkách a prošli se po hradebním parkánu.

Seminář světa práce - první výrobek - 9. AB

V předmětu seminář světa práce měli žáci 9. ročníku  za úkol vyrobit dřevěnou krabičku. K dispozici měli ruční pilky, rašple, smirkový papír, úhelníky, metry, kladívka a akuvrtačky. Nařezané a opracované dřevěné díly mohli spojovat vruty či hřebíky.  Pracovali buď samostatně nebo ve dvojicích.
Žáci si své výrobky ohodnotili. Zlepšovat musíme přesnost orýsování rozměrů a rovnost řezů. Všechny krabičky byly pevné a najdeme pro ně praktické využití v dílně.
J. Hotař

 

Kamarádi 2. ABC

Začátkem října za námi přišly lektorky z Centra pro rodinu. Společně jsme se zamýšleli nad tím, jak správně komunikovat se svými kamarády i s ostatními lidmi. Zahráli jsme si i několik scének, které se nám opravdu podařily. Tato společně strávená hodina se nám moc líbila.

Ani den bez čárky - 2. A

Galerie Vysočiny připravila nové programy pro ZŠ. Žáci 2.A se 4. 10. 2017 zúčastnili programu Ani den bez čárky, při kterém se nejen seznámili s některými díly aktuální krátkodobé výstavy v galerii, ale také si vytvořili svůj obrázek a zahráli "čárkovanou". Program byl velmi zdařilý a dětem se líbil.

Seminář pro učitele Aj

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rády bychom Vás pozvaly na již třetí ročník seminářů pro učitele anglického jazyka - OXFORD PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR PRIMARY TEACHERS - na naší škole. Přijměte proto, prosím, naše pozvání na odpoledne s Oxford University Press a paní Veronikou Kirschnerovou dne 19. října, 2017.
Stručný obsah (více informací v příloze):
1) Jednoduše: gramatika
Gramatika? Učebnice, cvičení… A co kdyby to šlo i jinak? Gramatika zkrátka nemusí být nuda – přijďte se přesvědčit!
2) Poslech trochu jinak
Listening: trick or treat?

Výlet do Prahy a do planetária (5. r)

Praha je měsíční vlastivědný projekt v 5. ročníku, který propojuje více vyučovacích předmětů. Žáci se učí vyhledávat informace v encyklopediích a na internetu, spolupracovat a komunikovat ve skupině, hodnotit kvalitu jednotlivých výstupů. Projekt je doplněn výletem do Prahy za poznáváním památek hlavního města a návštěvou Planetária. Výlet do Prahy se konal 27. září a Vy nyní můžete posoudit, jaké krásné výstupy žáci vytvořili. Nyní nám zdobí chodby na 1. patře pavilonu B.