Němčina nekouše (7. ročník)

V pondělí 10.9. jsme v 7. ročníku přivítali lektorku Martinu z plzeňského Tandemu, aby pomocí hravých aktivit pomohla osvěžit znalosti němčiny a německých reálií z minulého školního roku.
Letos jsme byli  inovativní: vybrali jsme proto pro animaci  opět sedmáky (po roce jsme mohli porovnat pokrok) a vytvořili  smíšené skupiny (pokročilost nehrála roli), abychom navíc podpořili týmovou spolupráci v kmenových třídách. Žáci byli aktivní, ochotně a účelně spolupracovali. Děkujeme!

Minifestival bezpečnosti (3. C)

Hned v prvním školním týdnu jsme se zúčastnili krásné akce Minifestival bezpečnosti u nás na Březinkách. Zopakovali jsme si bezpečnost na silnici, bezpečnou cestu do školy, první pomoc, vyzkoušeli jsme si masáž srdce, prohlédli si policejní auto a motorku a jako hasiči jsme proudem vody sráželi kuželky. Tato akce se nám moc líbila.

 

Služby vedení školy o letních prázdninách – červenec, srpen 2018

Služby vedení školy o letních prázdninách – červenec, srpen 2018
středa 9:00 – 11:00 hod.

4. 7.  Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
11. 7. Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
18. 7. Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská, Mgr. Pavel Říha
25. 7. Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Pavel Říha, Mgr. Zdeňka Obrdlíková

Výlet za odměnu - výprava na Mohelenskou hadcovou step

Naše škola pořádá každoročně pro žáky, kteří naši školu reprezentovali v soutěžích, výlet za odměnu. Děti, které si vybraly exkurzi do NPR Mohelenská hadcová step, absolvovaly zajímavý okruh rezervací. Nejdříve jsme si prošli horní část stepi, kde jsme ještě zastihli dokvétající suchomilné rostliny, například trávu kavyl s krásnými chmýřitými osinami. Zajímavý byl i různý teplomilný hmyz, především vzácné druhy motýlů a různá sarančata a kobylky. Dokonce jsme si mohli prohlédnout vyhrabané nory zdejší kolonie syslů.

Sportovní den - Lesnovské mokřady a jihlavské podzemí

Turistická vycházka, kterou připravili pro spolužáky Marek Man (8. A) a Dominik Máca (7. A), začala prohlídkou jihlavského podzemí. Poté jsme se přesunuli na Lesnov a prohlédli si část hornické stezky, kde jsme se mohli seznámit s historií dolování stříbra na Šacberku. Nakonec naše výprava zamířila na revitalizované Lesnovské mokřady, kde jsme pozorovali obojživelníky a další vodní živočichy. Měli jsme radost, jak rychle příroda využila nový mokřadní biotop, který jsme před dvěma lety pomáhali vybudovat kopáním nových tůněk.

Talent Vysočiny 2018

V úterý 27. června 2018 proběhlo v podvečerních hodinách v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny. Kraj Vysočina každoročně oceňuje stipendiem deset žáků a deset středoškoláků v pěti různých oborech (umělecký, přírodovědný, humanitní, technický a sportovní). Naše škola navrhla za sportovní obor již podruhé Daniela Ryšku z 8. A, který se dlouhodobě úspěšně věnuje lyžování.