Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019

Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019

V pátek 29. března nás čekal další výjezd badatelského kroužku, tentokrát na hájenku Černé lesy u Brtnice. Zde nás už čekala naše kamarádka Celie a skupinka dětí a studentů z Prahy, která přijela těsně před námi. Během našeho pobytu jsme měli možnost si na hájence vyzkoušet, jak se rozdělává oheň v kamnech, jak se do nich přikládá a jak se vaří na plotně z vlastních zásob. Především jsme se zde ale po roce znovu sešli, abychom na loukách u Uhřínovic vykopali další tůňku pro obojživelníky. 
V sobotu jsme po snídani vyrazili do Uhřínovic, kde už nás očekával pan Maštěra ze sdružení Mokřady - ochrana a management. Rozdal nám rýče a vydali jsme se na lokalitu, kde jsme už loni na jaře vykopali dvě menší tůně. Byli jsme docela překvapeni, jak tůně nádherně splynuly s přírodou, jakoby tu byly odjakživa. Místní hospodář postavil i krásnou novou studánku Nikolku, která má nyní díky zadržení vody v okolních tůních dost vody i v létě. Do tůněk se teď zjara už začali stahovat první obojživelníci k rozmnožování, nám se podařilo zahlédnout skokana hnědého a ropuchu. A také jsme byli rádi, že tůňky vydrželi bez následků loňskou červnovou přívalovou bouřku, která vyplavila například nedalekou Brtnici. Pustili jsme se do hloubení další tůně a hned bylo jasné, že si to pořádně užijeme. Hladina spodní vody byla blízko povrchu a jáma se hned začala zaplavovat. Čím hlouběji jsme se prokopávali, tím více jsme se bořili do řídkého bahna a vzápětí nastala pravá bahenní euforie, jak je patrné z přiložených fotografií. No řekněte, kde se dnes můžete zadarmo zašpinit od bahna od hlavy k patě a ještě být za to pochváleni. Chladivou bahenní lázeň nám zpříjemňovalo krásné teplé jarní počasí a nedaleký ohníček. Největší otužilec Tyrkys z pražské skupiny se v sousední hlubší tůni dokonce rovnou vykoupal. 
Zbytek času jsme využili k biologickému průzkumu lokality a nachytali si různé zajímavé bezobratlé živočichy, které nám naši mladí odborníci z Prahy vzápětí pomohli určit. Někdo poprvé v životě viděl například drvodělku, maloočku smaragdovou, střevlíka zrnitého, žlaznatku čtyřskvrnnou, vlahovku narudlou, larvy jepic, šidélek, komárů, vážek a vodních brouků, klopušku, drabčíka, majku, úzkoštítníka, zemivku, štírka, vrásenku okrouhlou, babočku bílé C, babočku osikovou, admirála a mnohé další. Po návratu na hájenku čekalo naší skupinku vaření večeře a náš speciální eintopf a pepína sklidily zasloužený úspěch. 
Na neděli si studenti z Prahy připravili naprosto originální hru z prostředí devonského prvohorního oceánu. Proměnili se v obrovské desetimetrové pancířnaté ryby Dunkleostheus a začali lovit ostatní. Hra simulovala evoluci, moc nás bavila a čas rychle utíkal. Jenže bylo nutné ještě uklidit hájenku, sbalit věci a vyrazit na cestu do Brtnice. Zde jsme se rozloučili s pražskou partou, která odjížděla dříve. Nám zbyl před odjezdem do Jihlavy ještě trochu čas, proto jsme se zašli ještě podívat s Patrikem na zahradu jeho dědy. Pomohli jsme mu posbírat větve a udělali jsme z nich úkryt pro drobné živočichy v koutě zahrady. A tím jsme náš výjezd badatelského kroužku spojený s pomocí přírodě zakončili a už teď se těšíme, až budeme moci naše celoroční snažení prezentovat při přírodovědné soutěži Zlatý list, která nás čeká po Velikonocích. Držte nám palce!

Fotky
Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019 Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019
Štítky