2020-2021

Ředitelské volno - pátek 25. 9. 2020

Oznamuji, že z protiepidemických důvodů na základě doporučení ministra zdravotnictví ČR Romana Prymuly vyhlašuji volný den podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění v termínu: pátek 25. 9. 2020. Škola je uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny. Obědy jsou automaticky odhlášeny.
Mgr. Vladimír Nekvinda, ředitel školy

Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří

Již potřetí měli někteří současní a bývalí členové badatelského kroužku možnost vypravit se o víkendu 11. – 13. září 2020 do Českého středohoří, aby se připojili k záchranné akci na podporu vzácných motýlů. V národní přírodní rezervaci Raná se vyskytuje na posledním místě našeho státu okáč skalní a do loňského roku i modrásek ligrusový, který však asi pravděpodobně tento rok vyhynul i zde. Dalším vzácným druhem je okáč metlicový, který kromě několika lokalit v Českém středohoří ještě přežívá v Českém krasu.

Zrušení třídních schůzek

 Vážení rodiče, z důvodu neuspokojivé epidemiologické situace se ruší 17. 9. 2020 prezenční třídní schůzky i schůzka rodičů 5. ročníku týkající se zkoušek z AJ. Prezentaci z Rady rodičů vám přikládáme v příloze této stránky. Pokud potřebujete osobně probrat důležité záležitosti, můžete oslovovat všechny vyučující přes Komens v Bakalářích, lze si domluvit i osobní schůzku.

Prvňáčci - plán prvního týdne školy 2020-2021

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni nastavit přísnější pravidla pro provoz ve škole a školní jídelně. Snažíme se tak chránit vás, vaše děti i zaměstnance školy a jejich rodiny. Proto po dobu nezbytně nutnou nebude umožněn rodičům vstup do školy (v mimořádném případě musí být předem dohodnutá schůzka s daným vyučujícím). Dále nebudou funkční čipy pro vstup do školních prostor pro žáky 1. – 5.