Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C)

Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C)

Na sobotu 6. října 2018 jsme si v rámci badatelského kroužku naplánovali výpravu do přírody. Nejdříve jsme společně pod vedením paní učitelky Waldhauserové přejeli do Rantířova a odtud došli po žluté značce k rybníku Dolní Brádlo, kde spolek „Mokřady – ochrana a management“ zorganizoval veřejné bagrování tůní pro obojživelníky. V okolí rybníku žije v izolované populaci kromě jiných obojživelníků i silně ohrožená kuňka ohnivá, která pro své rozmnožování upřednostňuje různě velké a spíše mělké tůně. Proto zde spolek vybudoval v roce 2012 první tůňky, ve kterých se začalo této ohrožené žabce dařit. V letošním roce se pokračovalo s kopáním dalších dvou tůní s pomocí malého bagru. Naši žáci měli jedinečnou příležitost si vyzkoušet, jak se takový bagr ovládá, a sami mohli tůňku bagrovat. Protože nám přálo krásné a téměř letní počasí, bylo ve vodě i v okolí tůněk živo. Podařilo se nám nachytat několik kuněk, dále skokany krátkonohé a k vidění byl i čolek obrovský. Nad vodní hladinou poletovaly různé druhy vážek, nám se podařilo chytit nádherné šídlo modré. Ve vodě nás zaujaly znakoplavky, bodule, splešťule, larvy vážek, potápníci, plovatky a veliké ulity okružáků. Některým žákům se v zápalu průzkumu tůněk podařilo nabrat vodu do holínek a někdo se nechtěně i skoro vykoupal. S sebou jsme měli samozřejmě suché oblečení na převlečení a náhradní boty, tak to nikomu nevadilo. Jako vzpomínku na vydařenou akci jsme si mohli odnést pěkné prospekty a časopisy, které věnoval Český svaz ochránců přírody. Se spoustou zážitků jsme pak vyrazili do Rantířova a odtud zpátky do Jihlavy.


 

Fotky
Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C) Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C)
Štítky