Vyhlášení volného dne podle školského zákona

Oznamuji, že z protiepidemických důvodů na základě doporučení zřizovatele naší školy Magistrátu města Jihlavy a konzultace s Krajskou hygienickou stanicí vyhlašuji volné dny podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění v termínu: pondělí 25. a úterý 26. října 2021. Zákonní zástupci žáků budou informováni.
Mgr. Vladimír Nekvinda ředitel školy
Poznámka: Ředitelské volno budou mít všechny základní školy zřizované městem Jihlava.

Fotky
Štítky