Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům

Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům

V sobotu 11. května 2019 jsme s badatelským kroužkem navštívili nádhernou krajinu rybníků, tůní a rašelinišť u Nového Veselí na Žďársku. Autobusem jsme se dopravili k Novoveselskému rybníku a ze všeho nejdřív zamířili na dřevěnou ornitologickou pozorovatelnu na jeho břehu. Na hladině bylo celkem rušno, díky dalekohledům jsme si mohli pěkně prohlédnout například labutě, různé kachny, lysky, potápky roháče, racky, rybáky a volavky. Ze vzácnějších druhů tu byli pozorováni i různí bahňáci (jespák, kulík, pisík, břehouš, koliha, vodouš, bekasina) a z dravců například orlovec říční a orel mořský. Nad hladinu vyskakovaly i velké ryby (kapři).
Pokračovali jsme do Nového Veselí a prohlédli si alespoň přes plot pěknou školní zahradu. Odtud jsme se po břehu Novoveselského rybníka nechali vést po nové naučné stezce k Matějovskému rybníku. Opět jsme pozorovali různé ptactvo, ale i jiné organismy. Naučná stezka se věnovala vodě v krajině a byly u ní umístěny i různé herní prvky, takže by bavila i menší děti. Naší další zastávkou byl rybník Babín, zařazený mezi evropsky významné lokality.  Rybník obklopují podmáčené rašelinné louky, husté porosty rákosu a orobince, navíc obklopené lesy, a to je v současné krajině již vzácné. Rybník také neslouží k intenzivnímu chovu ryb, a proto se tu daří ohroženým druhům obojživelníků a vážek. Prohlédli jsme si obnovené tůňky pod hrází rybníka a zastavili se i u studánky, kde pramení řeka Oslava, která rybník napájí.  Ochutnali jsme její vodu a hlubokými lesy došli až do Žďáru nad Sázavou, kde jsme naše celodenní putování ukončili a vrátili se autobusem zpět do Jihlavy.

Fotky
Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům
Štítky