Změna vedení školy

Na základě výsledku výběrového řízení je od 1. srpna 2020 novým ředitelem Základní školy Otokara Březiny Mgr. Vladimír Nekvinda.

ředitel:
Mgr. Nekvinda Vladimír
e-mail: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz
tel.: +420 565 598 100
kancelář ředitele školy, pavilon A

statutární zástupce ředitele:
Mgr. Obrdlíková Zdeňka
e-mail: obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz
tel.: +420 565 598 153
kancelář zástupce ředitele školy, pavilon A

pedagogický zástupce ředitele:
Mgr. Robert Srbecký
e-mail: srbecky.robert@zsobreziny.cz
tel.: +420 565 598 154
kancelář zástupce ředitele školy, pavilon A

Fotky