Návrat žáků do školních lavic

Návrat žáků do školních lavic

Aktualizováno 3. 6. 2020

Ochrana zdraví a provoz na základní škole Otokara Březiny pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Žáci budou docházet 1x za týden vždy ve 13:00 podle stanoveného rozvrhu – dobrovolná účast
Forma setkání – třídnické hodiny – max. 15 žáků (při větším počtu bude třída rozdělena)

Příchod ke škole

 • Před školou udržovat odstup  

Vstup do školy

 • Vstup do školy je umožněn max. 10 min. před zahájením výuky
 • Do školy mohou vstupovat pouze přihlášení žáci, bez doprovodu
 • První den je třeba odevzdat Čestné prohlášení…
 • Čipy nejsou aktivní, do školy pouští žáky pan školník
 • Po přezutí přecházejí žáci ihned do příslušné třídy, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami
 • Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla, jejich opakované porušování by mohlo být důvodem k vyřazení žáka z docházky

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy je žák povinen umýt si ruce mýdlem a následně použít dezinfekci na ruce
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m
 • V každé třídě je nezbytné často větrat

Toalety

 • Skupiny využívají toalety výhradně ve svém patře
 • Na toaletách je mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky, aby mohla být dodržována hygienická pravidla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aktualizováno 29. 5. 2020

Ke dni 27. 5. 2020 byl aktualizován manuál Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020.
Náš současný provoz zůstává beze změn.
Skupiny prvního stupně lze dodatečně doplnit od 1. 6. 2020, stále platí maximální počet 15 žáků a žáci se mezi skupinami nemohou míchat.

Doplnit můžeme pouze stávající skupiny do maximálního počtu. Zájemci se mohou obrátit na Mgr. Vladimíra Nekvindu.

Od 8. června bude umožněna přítomnost ve škole i žákům 2. stupně.
Pravděpodobně 1x za týden od 13:00 bez zajištění oběda.
Bližší informace podáme ve středu 3. června 2020.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aktualizováno 21. 5. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
všichni rodiče a vyučující přihlášených žáků dostali před chvílí e-mail se seznamem jejich skupiny. Z organizačních důvodů časově posouváme výuku 9. ročníku (pošleme dotčeným později). V příloze této stránky najdete důležité informace – Provozní řád a Dodatek k řádu školní jídelny.

Podbarvení u skupin souhlasí s barvou stolu v jídelně a barvou kartiček. Jídelna byla rozdělena do 4 sekcí – budou označeny stoly, sloupy a v naší části souhlasí i barvy židlí u učitelského stolu. Je nutné dodržet přesně časy obědů.

Páťáci jdou na oběd mezi výukou a mají 3 děti bez oběda (musí je vzít s sebou do jídelny – rodiče o tom ví). Obědy učitelů jsou podle stejných pravidel. Výdej zaměstnancům, kteří nejdou s žáky je v 11:20 ho. a je nutné dodržet pravidla – sezení po jednom v modré části. Pokud vyučující předávají děti družině před obědem, tak musí počkat na čas skupiny a jít s ní na oběd. Poslední možnost je ve 13:40 hod. po konci výdeje všech skupin – opět do modré části. V příloze máte seznam přihlášených obědů. Rušení je do 8:00 daný den. Pokud by chtěl přihlásit oběd ten, kdo v tabulce není, musí domluvit s paní Čeloudovou.

Výuka anglického jazyka probíhá i nadále také pro děti, které jsou ve škole, dálkově.

V pondělí si vyučující vyzvednou ve sborovně mezi 7:00 a 7:30 hod. seznamy na docházku a kartičky pro sebe i pro žáky.

Na prvním stupni zapisují do třídní knihy třídní učitelé, vyučující skupin si kontrolují docházku a omluvenky na připravený arch. Není nutné psát před téma samostudium. Zadané domácí úkoly jsou pro děti na dálkové výuce.

Děkujeme za spolupráci
vedení školy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aktualizováno 7. 5. 2020

Školní docházka do konce tohoto školního roku (2019/2020) je dobrovolná a rozhodnou o ní rodiče žáka. Žáci, kteří budou k docházce přihlášeni, musí respektovat hygienické podmínky stanovené pro školní docházku v tomto období (viz příloha).

 • Od 11. května 2020 mohou nastoupit žáci 9. ročníku, kteří budou absolvovat přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy.
  • Výuka bude probíhat v pondělí a ve středu dopoledne.
    
 • Od 25. května 2020 mohou nastoupit žáci 1. stupně. Rodiče mohou žáky přihlásit od 11. do 18. května 2020. Před spuštěním ankety (návod v příloze) obdrží všichni rodiče podrobné informace do mailu. Žáci 1. stupně budou mít zajištěn školní režim od cca 8 hodin (podle skupin) do 16 hodin. Složení skupin se stanoví předem a je neměnné. Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině se také nebudou měnit.
 • Informace k prezenční výuce žáků 1. stupně od 25. května 2020

  • Dopoledne výuka – zahájení v cca 8:00 s časovými rozestupy podle skupin, délka výuky 3 – 4 hodiny

  • Žákům ani rodičům nebudou fungovat čipy na vstup do školy

  • Oběd ve školní jídelně časově rozložený tak, aby se skupiny nemíchaly

  • Družina do 16:00 podle zjištěného zájmu od rodičů

  • Skupiny do 15 dětí budou tvořeny v rámci ročníku podle plánovaných časů odchodu ze školy

  • Nemůžeme zaručit, že děti bude vyučovat jejich kmenová učitelka

    

 

 

 

Fotky
Štítky