Omezení provozu ve školní jídelně

Jídelna

Od 25. 5. bude jídelna vařit v omezeném provozu z důvodu přijatých hygienických opatření k pandemii covid-19.

 • Z tohoto důvodu se bude vařit pouze jedno jídlo.
 • V první den nemoci je nutno oběd dohlásit do 8:00 hod. daného dne.
 • Výdej do jídlonosiče není v současnosti možný.
 • Vyřizování stravného pouze telefonicky 565 598 170 popřípadě emailem obedy@zsobreziny.cz.
 • V jídelně je nutné dodržovat časový rozpis pro skupiny z obou škol a to po celou dobu pobytu v jídelně až do jejího opuštění.

 

Dodatek k řádu školní jídelny při pandemii covid-19

 

 • Vstup do jídelny mají pouze strávníci
 • Při vstupu do jídelny si dezinfikujte ruce
 • Svrchní oblečení odkládejte v šatně dle skupin (barvy) - je zakázáno odkládat oblečení na stoly a židle v jídelně
 • Dodržujte časový rozpis výdeje oběda pro skupiny (stejné jako ve škole) a dbejte pokynů dozoru při vstupu
 • Dodržujte rozestupy min.1,5m
 • Vstup do jídelny pouze s rouškou - rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci oběda a to na tác
 • Pouze jedno výdejní okénko
 • Ke stolům sedejte jednotlivě - dle barevných sektorů pro skupiny
 • Špinavé nádobí odnášejte průběžně a poté se neprodleně vracejte zpět ke své skupině
 • SKUPINY SE NESMÍ MÍCHAT. Dozor skupiny zodpovídá za pohyb žáků po celou dobu pobytu v jídelně až do jejího opuštění.
 • Výdej náhradních stravenek není možný- strávník bez čipu nahlásí jméno u výdejního okénka (pouze ve výjimečných případech)
 • Výdej jídla do jídlonosiče v první den nemoci není z hygienických důvodů možný. Využijte odhlášení oběda do 8:00 daného dne.

 

Bc. Ficencová Klára
vedoucí ŠJ

Fotky
Štítky