Školní jídelna - Informace ke konci školního roku 2019/2020

Odhlašování obědů v průběhu posledního školního týdne 22. 6. - 26. 6. 2020 bude možné pouze do pondělí 22. 6. do 14:00 hod., po té již nebude možné obědy odhlásit z důvodu vyrovnání finančního limitu ke konci školního roku.

Vyřizování stravného bude z důvodů hygienických opatření (vstupovat do jídelny v průběhu výdeje obědů mohou pouze strávníci) možné od pondělí 15. 6. od 7:00 hod. do 10:00 hod.

  • Vyplněnou  přihlášku ke stravování zasílejte na email jídelny: obedy@zsobreziny.cz
  • Přihláška ke stravování je ke stažení na stránkách https://www.zsobreziny.cz/skolni-jidelna a také v příloze této zprávy
  • Zakoupení čipu osobně v jídelně v pracovní dny od 7:00-10:00 hod.

Zároveň v současné době není z hygienických důvodů možné vydat oběd do jídlonosiče.

Fotky
Štítky