2018-2019

BIG – rozloučení

Po třech letech končí projekt BIG! Díky němu se sešla na 2. stupni báječná parta lidí, která 2,5 roku pilně trénovala němčinu: zejména rozšiřováním slovní zásoby v oblastech, jež korespondovaly s jednotlivými školními předměty. Na  podzim tohoto školního roku vznikl výukový film, „požehnaný“ rodilými mluvčími. Poslední půlrok se vyznačoval vytrvalostí několika členů „klubu“, kteří (chyběli Markové?) tento víkend podnikli výlet na Vranovsko. Takže se hrály hry, pěstovala se turistika, navštívil se zámek i znojemské podzemí, grilovalo se, také se zmoklo  i zpotilo, čekalo a smálo …?

Projektový den - Školní šachový turnaj

Dne 13.6.2019 v rámci projektů naší školy proběhl při této příležitosti rovněž projekt „Školní šachový turnaj“. Turnaj se konal od 14,00 do 17,00 hodin a zúčastnilo se ho 26 žáků z 1. a 2. stupně, převážně těch, kteří navštěvují šachové kroužky. Turnaj probíhal v učebně přírodopisu, kde bylo vše připraveno k zahájení soutěže (šachové soupravy, hodiny). Hrací tempo 2 x 15 minut na partii se úspěšně dodržovalo. Všichni žáci byli průběhem turnaje velmi spokojeni.

Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky

V pátek 14. června nás čekal letošní poslední výjezd badatelského kroužku. Odpoledne hned po škole jsme cestovali vlakem do Jaroměře a kvůli několika zpožděním jsme nakonec přijeli do cíle až pozdě večer a to nás ještě čekal pěší přesun do Josefova. Tato bývalá vojenská pevnost se stala naším útočištěm pro následující dny a my sami jsme bydleli ve starých kasárnách z doby Marie Terezie a jejího syna Josefa II., po kterém nese pevnost jméno. Druhá skupina z Prahy na nás už čekala a přichystala nám večeři. Druhý den ráno jsme se vypravili do ptačího parku Josefovské louky.

Den s lesníkem (3. C)

Den s lesníkem – to byl název dopoledne plného zajímavých informací a věcí týkajících se lesa. Povídali jsme si o rozdílu mezi myslivcem a lesníkem, o lesní školce, o vodě, o lesních zvířatech, o sovách, o lýkožroutovi, o listnatých a jehličnatých stromech, o kácení stromů a ochranných pomůckách dřevorubců. Vyrobili jsme si budku pro ptáčky a pohladili koně, který pomáhá s odklízením pokácených stromů v hůře přístupném terénu. Toto dopoledne strávené v přírodě se nám moc líbilo.

Den s lesníkem (2. A)

Ve čtvrtek 13. června se naše třída zúčastnila akce DEN S LESNÍKEM. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací o životě v lese. Poznávali jsme zvířata podle kůže, paroží, kostry hlavy. Určovali jsme druhy listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů. Seznámili se s prací lesníka, myslivce a dřevorubce. Společnými silami jsme vyrobili budku pro sýkorky. Za naše vědomosti jsme byli na závěr odměněni drobným dárkem a sladkostí. Den se nám vydařil.

Baseballový turnaj (2. A)

V pondělí se naše třída zúčastnila baseballového turnaje. Soutěžili jsme s ostatními prvními a druhými třídami. Kromě toho jsme házeli míčkem do dálky, zkoušeli si odpalovat a chytat míč, proběhli překážkovou dráhu. Odměnou pro nás byla skákací loď, kde jsme si to užili.


 

Zkoušky z anglického jazyka na úrovni A1 (5. ročník)

Dne 3. a 4. června 2018 se na naší škole uskutečnily každoroční zkoušky z anglického jazyka pro páté ročníky. Slavnostní zahájení proběhlo dne 3. června v informačním centru. Poté děti absolvovaly písemnou část, která obsahovala poslech, čtení a psaní s porozuměním a ústní zkoušku pod vedením vždy pozitivně naladěné Terezy Lapešové. V průběhu zkoušek pomáhaly s organizací dívky z 8. B.  Děkujeme. 

Výlet do Vranova nad Dyjí (9. B)

Náš výlet na Vranovské přehradě se moc podařil. Počasí nám přálo a díky tomu jsme mohli trávit mnoho času u vody a na hřišti. Někteří z nás si užili hodinu na šlapadlech, zatímco ostatní hráli volejbal. Dokonce i učitelé se k nám přidali, a to nabylo na zábavě. Navštívili jsme Vranovský zámek, kde nás provedli po základním okruhu. I přes úmorná vedra jsme v pořádku přijeli do Jihlavy. 
Veronika Horáková, Linda Procházková, 9.B