Docházka do školy během prázdnin

Vážení rodiče, v letošním školním roce můžeme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, a proto nabízíme zajištění docházky dětí z 1. stupně do školy o hlavních prázdninách. Aktivity dětí budou organizovat vychovatelky školní družiny. Všichni rodiče dětí z 1. stupně obdrželi dnes e-mailem tuto zprávu.
V případě zájmu vyplňte přiložený soubor a zašlete zpět na e-mail obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz nejpozději do 11. června 2020 do 12:00 hodin. Přihlášku můžete též vytisknout a odevzdat třídnímu učiteli.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem
Mgr. Zdeňka Obrdlíková
zástupkyně ředitele školy
e-mail.: obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz

Fotky
Štítky