Degustace jablek (8. AB)

V předmětu svět práce si žáci osmých ročníků vyzkoušeli být degustátory a porotci. U všech vzorků zkoumali a bodovali vzhled, vůni a samozřejmě chuť. Získané výsledky jsme zpracovali a vybrali nejlepší jablíčko ze sledované skupiny.
Mgr. Jiří Hotař

Drumbeny (1. A)

Naše třída měla dnes krásné dopoledne. Moc jsme se na něj těšili. Přijel pan Roller a přivezl drumbeny. Společně jsme si zabubnovali, zatančili a zazpívali.

Beseda s policií (1. A)

Na konci ledna nás navštívila paní policistka Květa. Hravou formou jsme se naučili důležitá telefonní čísla. Každý z nás již ví, jak se má zachovat v případě dopravní nehody, požáru, nebo jak přivolat záchrannou službu. Hodina se nám moc líbila.

 

 

Prevence úrazu (3. ABC)

V rámci projektu Prevence úrazu se žáci zamýšleli nad místy, kde na ně čeká nějaké nebezpečí. Seznámili se se zásadami 1. pomoci, soutěžili a také si vyzkoušeli masáž srdce a umělé dýchání. Všichni byli z této akce nadšeni a odnesli si domů spoustu nových zajímavých vědomostí i dovedností potřebných pro život.

 

Exkurze na SŠ stavební Jihlava (9. AB)

Vybraní žáci z obou tříd si prohlédli budovu SŠ stavební na ulici Žižkova a odloučené pracoviště praktického vyučování v Heleníně.  Tam jsme viděli moderní dílny pro žáky učebních oborů - truhláře, tesaře, zedníky, klempíře, pokrývače, elektrikáře, instalatéry, ale i pro žáky maturitního oboru Stavebnictví. V počítačové učebně jsme si navrhli vlastní dům v programu SketchUp a v Heleníně jsme si s mistrem odborného výcviku vyrobili dárek ze dřeva.   J. Hotař

 

Vyřezávání z borové kůry (8. AB)

V předmětu svět práce si žáci obou osmých ročníků vyzkoušeli vyřezávání ozdobných předmětů z borové kůry. Fantazii jsme meze nekladli, a tak vznikaly lodičky, srdíčka, křížky, tesáky, zvířátka,písmena,.... Do výrobku jsme připevnili drátěné očko, žáci obdrželi kůži a již měli první vánoční dárek. J. Hotař

 

Výroba vánočního stromku - dřevo (5. ABC)

V předmětu praktické činnosti si žáci všech pátých tříd vyrobili dřevěný vánoční stromeček. Polotovary nám nachystali učni ze SŠ stavební Jihlava a naši páťáci jednotlivé díly obrousili brusným papírem a všech 5 dílů poskládali do sebe a spojili. S třídními učitelkami si stromeček povrchově zkrášlili např. ubrouskovou technikou s vánočními motivy. J. Hotař 

Vystoupení 3. B v Domově důchodců ve Ždírci (3. B)

V pondělí dne 11. 12. předvedly děti ze 3. B naší školy pásmo písniček, vlastních básniček (nejen českých, ale i anglických), tanečních vystoupení,

vánočních koled a divadlo "Šípková Růženka" seniorům v Domově důchodců ve Ždírci. Naše staroušky jsme rozesmáli, roztleskali, rozezpívali a některé i rozplakali ... Jsme rádi, že jsme tak udělali radost těm, kteří to zvláště v tomto adventním čase nejvíce potřebují.