Uzavírka Brněnského mostu

Vážení rodiče,
začátkem dubna dojde k uzavření Brněnského mostu. Hlavní objízdná trasa povede přes ulici Okružní, která je jedinou příjezdovou trasou k naší škole. Dojde i k výrazným dočasným změnám v trasách linek MHD. Bohužel se tedy dají očekávat značné dopravní komplikace po dobu několika měsíců. Zvažte proto, zda nebude vhodnější pro dopravu dětí použít MHD nebo dojít s dětmi ke škole pěšky.
Protože mnoho dětí dovážíte auty z okolních obcí, počítejte s nutností časové rezervy, aby bylo dítě nejen ve škole včas, ale aby naopak bylo i včas vyzvednuto ze školní družiny.

Young People in European Forests (8.A)

V pátek 16. března 2018 se konalo v Jihlavě poprvé na krajském ředitelství Lesů České republiky místní kolo soutěže YPEF (Young People in Europaen Forests), což je mezinárodní biologická soutěž zaměřená na lesnictví. Za naši školu soutěžili tři chlapci z 8. A, kterým se podařilo obsadit pěkné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Stavebnice ROTO (1.A)

V hodině Praktických činností se mohli žáci seznámit se stavebnicí ROTO. S chutí se pustili do sestrojení kolečka na trávu a ovocného stromku. Montáž děti velice bavila a již se těší na další hodiny.
 

Prezentace vozidel a výrobků kroužku Stavíme z MERKURU

Žáci ze zájmového kroužku Stavíme z merkuru si pro své mladší spolužáky připravili prezentaci svých výrobků z prvního pololetí.              Měli k dispozici tank, formuli, pojízdný mlýn, letadlo, segway, lanovku a spoustu jiných menších výrobků. Největší zájem naši malí diváci projevovali o dvoumotorová ovládaná vozidla, která si samozřejmě mohli i vyzkoušet. Zvědavost také vzbuzovalo "zlodějské auto" Tomáše Uhlíře (6.A) a Vojty Chaloupky (6.B).

Jiří Hotař

Indiánský týden (1.A, 1.B, 1.C)

Žáci prvních ročníků se v hodinách matematiky a českého jazyka vydali do světa Indiánů. Na několik dní ze třídy zmizeli Petříkové, Šimonkové, Janičky, Zuzanky a místo nich v lavicích seděl Rychlý Zub, Moudrá Voda, Nebeská Duha a Pomalý Medvěd. Jako správní Indiáni si každý vyrobil čelenku a totem. Společně pak osídlili vesničku "Velký Kaňon."


 

Projekt Svět práce

Projekt Svět práce

V rámci projektu Svět práce jsme pro žáky 4. – 8. ročníku ve spolupráci s partnery připravili exkurze. Navštívíme několik řemeslníků, firem a podniků, podíváme se i do dílen středních škol.

Žáci 2. stupně jsou na termín a místo exkurze přesně dohodnuti.

Slavnostní pasování žáků z 1.A na čtenáře

Děti z 1. A navštívily 22. 2. 2018 městskou knihovnu, kde poznaly skřítka Kniháčka a byly slavnostně pasováni na ČTENÁŘE - RYTÍŘE OCHRÁNCE DOBRÝCH KNIH. Každý žák dostal pamětní list, malou knížečku, záložku a průkazku do knihovny. Nyní si již mohou chodit půjčovat krásné knížky a stanou se z nich zajisté ti nejlepší čtenáři.


 

Práce s jehlou a nití se nebojíme (5.B)

V předmětu praktické činnosti jsme si vyzkoušeli přišít knoflík a obšít knoflíkovou dírku. Pustíme se i do složitějších činností - vyzkoušíme si různé stehy a pokusíme se vyrobit malý polštářek. Některá děvčata si přinesla kufříky s šitím a látkami a s chutí se pustila do vyšívání na kanavě. 

Mgr. Jiří Hotař