Žáci 8. ročníku na zkušené ….

Náš kroužek BIG (projekt příhraniční spolupráce) se zúčastnil výjezdu na tábor Želivka. Zažili jsme tam spousty různých zážitků, včetně návštěvy rakouských žáků. Ti s námi absolvovali lanový park a bungee running. Nejvíce oceňovaný byl táborák s opékáním špekáčků a zpíváním táborových písní. S našimi telčskými kamarády jsme si to moc užili a doufáme, že se s nimi setkáme i příští rok. Věříme, že se na tomto projektu budeme podílet i nadále a potkáme další rakouské spolutáborníky.    


 

Vídeň (7. - 9. ročník)

Dne 15. května 2018 se pro žáky 7. až 9. ročníku konal zájezd do Vídně. U školy jsme se sešli v 6:15 a následovala téměř 4 hodinová cesta autobusem. Do Vídně jsme se dostali po 10. hodině a zamířili jsme rovnou do známého KunstHausWien, kde se nachází muzeum architekta tohoto domu – Friedensreicha Hundertwassera. Prováděla nás průvodkyně, na které bylo vidět její zapálení pro věc. Paní učitelka nám vše překládala a my jsme se tak mohli zaposlouchat do vyprávění o tomto poválečném umělci. Když prohlídka skončila, přešli jsme do Hundertwasser vilage, kde jsme měli patnáctiminutový rozchod.

Štafetový pohár, krajské kolo (1.-5. ročník)

10.května se naši žáci 1.-5.tříd zúčastnili krajského kola atletické soutěže Štafetový pohár. Po výborně zaběhnutých štafetách na 100 a 200 metrů obsadili krásné 8.místo s časem 9:12,9. V individuální disciplíně se prosadila Kristýna Votavová, která obsadila ve starší kategorii 1.místo v hodu medicimbalem. Všem moc děkuji za účast a těším se na příští rok.

Mgr. Adéla Píšová

ZOO - 6. ročník

Žáci se ve výukovém centru PodPovrch v Zoo zúčastnili výukového programu Hmyzáci a jiné breberky. Program byl určen k seznámení žáků s využitím hmyzu v naší společnosti. Žáci se naučili rozeznat hmyz od dalších bezobratlých živočichů. Mnozí se také s ním seznámili - kůže na kůži. 


 

Jarní baseballový turnaj  (1.A)

Naše třída se zúčastnila Jarního baseballového turnaje. Během jeho průběhu se žáci mohli zapojit i do dovednostních soutěží – jako byl odpal na přesnost, hod na přesnost a překážková dráha. Nebylo vítězů, nebylo poražených. Všichni jsme byli pochváleni za naše sportovní výkony a při vyhodnocení každý z nás dostal diplom a drobnou sladkou odměnu.


 

ZOO Jihlava - MAZLÍČCI (1.C)

V pátek 20. dubna se děti z 1.C vypravily do centra PodpoVrch, kde si mohly zblízka prohlédnout a osahat různá drobná zvířata, chovaná doma jako mazlíčci a dozvědět se něco z jejich života i jak se o ně starat. Pro morče a gekončíka děti připravily i příbytek. Všichni se už těší na další zajímavou návštěvu v jihlavské ZOO.

Štafetový pohár škol 2018, okresní kolo – 3. místo

Ve středu 25.4. se vybraní žáci naší školy zúčastnili závodů ve štafetách. Družstvo bylo složeno z osmi dívek a osmi chlapců 2.- 5. ročníku. Soutěžili ve štafetách 100m 1.-3. třída, 100m 4.-5. třída a poté 200m smíšená štafeta. Všechny časy štafet se sčítaly. V konkurenci 12 družstev jsme obsadili nádherné 3. místo. Naši žáci se neztratili ani v doplňkových disciplínách - skoku dalekém a hodu medicinbalem, kde Lukáš Částka, Vanesa Klimešová, Markéta Musilová a Martina Turková dosáhli  na individuální medaile. 

Výukový program Savci v ZOO Jihlava (8. ročník)

Ve středu 25. 4. 2018 se žáci z 8. B zúčastnili výukového programu "Savci" v jihlavské ZOO. Žáci si zopakovali a prohloubili znalosti o některých skupinách savců, prodiskutovali současné nejpalčivější ekologické problémy a nakonec si prohlédli i některé expozice se zaměřením na savce. Žáci 8. A absolvovali tento výukový program o dva týdny dříve, 11. dubna 2018.


 

Geokroužek

Ve středu 25. 4. 2018 členové našeho školního geokroužku vyučovali zájemce z 6.A a 8.A, jak určovat nerosty a horniny. Nejdříve se děti seznámily se základními pravidly, jak určit nejběžnější zástupce, pak společně pourčovaly čtyřicet vybraných vzorků. Nakonec si všichni otestovali získané vědomosti v soutěžní poznávačce, ve které se nejlépe dařilo Amálce Jarošové z 6.A. 

Návštěva knihovny (1. ročník)

V minulém týdnu navštívili žáci prvních ročníků pobočku knihovny na Březinkách. Nebylo to ledajaké setkání. Na děti čekal Hurvínek, aby je seznámil s pravidly vypůjčování knížek.Všichni už ví, v jakém oddělení si knížku mají vybírat a jakou barvou je kniha označena.Po besedě si každý z žáků mohl vypůjčit knihu a odnést si ji domů. Už se všichni těší na další setkání.