Poznávání a pravidla spolupráce (6. ročník)

My "šesťáci" jsme 5. září vyjeli na výlet do Mladého Bříště. Byli jsme tam dva dny a moc se nám tam líbilo. Byli jsme ubytováni ve zděných budovách, ubytování bylo moc hezké. Paní učitelky a pan učitel pro nás vymysleli spoustu super aktivit. Jako například hru Trifidi, ve které jsme se rozdělili do týmů. Kromě kapitána měli všichni zavázané oči a kapitán nás vedl přes les. Další hra byla Země krále Ašokyho, kde jsme luštili šifry, ve kterých byla ukryta různá poselství.

Projekt Naše město Jihlava (3. C) 

V pondělí 1. října jsme  v rámci projektu Naše město Jihlava prozkoumali Radnici – zasedací sál pro zastupitelstvo, obřadní síně, místnost pro catering, informační centrum, sál pro konání koncertů a předávání maturitního vysvědčení atd. V katakombách nás nejvíce zaujala svítící chodba a také zvláštní výběžek, který prý hlídá tajemný strážce. Prožili jsme moc pěkné dopoledne plné zajímavých informací nejen z historie Jihlavy, ale i z její současnosti.

Kopání Tůněk u školy (9. A, 9. B, 7. A)

Tůňky u rybníka Kalvárie, které jsme si vykopali před časem jako přírodní učebnu Klavárie, už potřebovaly nutnou údržbu. Bylo nutné prohloubit bahnem zanesené dno a odstranit rostliny, kterými tůňky začaly zarůstat. Také bylo nutné pročistit přítokovou stružku. Pod odborným vedením pana Maštery ze spolku Mokřady se do práce zapojili vybraní žáci 9. ročníku v rámci svého volitelného semináře a dobrovolníci ze 7. A. Všem děkujeme za obrovský kus práce, který odvedli.


 

Němčina nekouše (7. ročník)

V pondělí 10.9. jsme v 7. ročníku přivítali lektorku Martinu z plzeňského Tandemu, aby pomocí hravých aktivit pomohla osvěžit znalosti němčiny a německých reálií z minulého školního roku.
Letos jsme byli  inovativní: vybrali jsme proto pro animaci  opět sedmáky (po roce jsme mohli porovnat pokrok) a vytvořili  smíšené skupiny (pokročilost nehrála roli), abychom navíc podpořili týmovou spolupráci v kmenových třídách. Žáci byli aktivní, ochotně a účelně spolupracovali. Děkujeme!

Minifestival bezpečnosti (3. C)

Hned v prvním školním týdnu jsme se zúčastnili krásné akce Minifestival bezpečnosti u nás na Březinkách. Zopakovali jsme si bezpečnost na silnici, bezpečnou cestu do školy, první pomoc, vyzkoušeli jsme si masáž srdce, prohlédli si policejní auto a motorku a jako hasiči jsme proudem vody sráželi kuželky. Tato akce se nám moc líbila.