Školní výlet 1.B a 9.B

Žáci 1.B a 9.B se ve středu 20. 6. vydali na společný výlet z Jihlavy do Rantířova. Cestou se seznámili s pověstí O Zaječím skoku, postavili domečky pro lesní skřítky a vláčkem se vrátili zpět do Jihlavy. Výlet se vydařil a všichni si ho moc užili.

Poprvé v divadle aneb Jak se dělá divadlo (2.C)

Ve středu 20.6. jsme navštívili program Poprvé v divadle aneb Jak se dělá divadlo. Prozkoumali jsme zákulisí (kostymérnu, maskérnu, kloboukárnu, rekvizitárnu atd.) Vymysleli jsme svou vlastní pohádku O červené karkulce a Maxipsu Fíkovi – aneb popletená pohádka. Rozdělili jsme si role a celou pohádku jsme si s pomocí dvou opravdových herců a pana osvětlovače zahráli. V divadle se nám moc líbilo.
třída 2.C

Zkoušky z anglického jazyka na úrovni A1

Dne 11. a 12. června 2018 se na naší škole uskutečnily každoroční zkoušky z anglického jazyka pro páté ročníky. Slavnostní zahájení proběhlo dne 11. června v informačním centru. Poté děti absolvovaly písemnou část, která obsahovala poslech, čtení a psaní s porozuměním a ústní zkoušku pod vedením zkušené paní učitelky Mgr. Hany Říhové. V průběhu zkoušek pomáhaly s organizací dívky z 9.A. Děkujeme. 

Plavecká štafeta

Další (a poslední) štafetové plavání přihlášených žáků proběhne ve čtvrtek 21. a v pátek 22. června v hodině talentového plavání od 7.00 do 7.50 hodin na plaveckém bazéně u naší školy.

Výlet na Rokštejn (1.A a 2.B)

Žáci z 1.A a 2.B se v pondělí 11. 6. vydali údolím řeky Brtničky na zříceninu hradu Rokštejn. Nejprve museli zdolat náročnou cestu lesem a poté se mohli pustit do opékání špekáčků. Po dobrém obědě prozkoumali všechna zákoutí hradu. Objevili hladomornu, vězení, kouzelnou studánku a někteří prý uviděli i bílou paní. Výlet se vydařil.

Den s lesníkem a třídní schůzka 1. A

Včera se děti z 1. A zúčastnily akce Den s lesníkem. Seznámily se s prací lesníka, myslivce a dřevorubce. Poznávaly druhy stromů, určovaly zvěř podle kůže, rohů, parohů a lebky. Mohly si pohladit sovu ze Záchranné stanice Pavlov. Vyrobily si vlastní budku pro ptáčky. Největší zážitek ale měly z koníka Vikiho. Den se vydařil.
Třídní schůzka 1. A s besídkou se bude konat 19. 6. 2018 od 15:30 hod.

Den dětí (1.A a 2.B)

Den dětí jsme prožili v Zábavném centru Robinson. Skákali jsme na trampolíně, klouzali se na skluzavkách, lezli po provazech, jezdili na šlapacích autíčkách, hledali cestu z bludiště, vylezli jsme na nejvyšší sopku, no prostě to bylo SUPER!!!

Výprava na bio farmu Sasov (7.A)

V pondělí 28.5.2018 jsme se vydali na bio farmu Sasov. První zastavení bylo u výběhu prasat. Zde jsme viděli několik oddělených výběhů. Každá prasečí rodinka měla svůj. Viděli jsme od nejmladších po nejstarší. Zajímavostí je, že jsou březí tři měsíce, tři týdny a tři dny. Náš největší zážitek byl, když jsme si mohli prasata nakrmit trávou. Po návštěvě prasat jsme se vydali na pastviny, kde jsme viděli krávy chované na maso. Tento druh pochází z Francie. Tam nás přišla navštívit kráva s teletem.

Třída plná pohody (1.A)

Naše poslední setkání s tetou Álou se opravdu vydařilo. Přispělo k tomu krásné slunečné počasí, díky kterému jsme mohli dvě hodiny prožít venku. Všichni jsme měli dobrou náladu. Společně jsme si pohráli, zatancovali, zabubnovali a zazpívali.
Bylo to super a tetě Ále moc děkujeme.

AT THE CLOTHES SHOP – ROLE-PLAY

Žáčci 3. ročníku si učí angličtinu s učebnicí CHIT CHAT 1. Jako závěrečný výstup z lekce 8, která je věnována slovní zásobě oblečení / clothes a slovesu „mít“ / have got, zvolili scénky z obchodu s oblečením. Děti si jednu vyučovací hodinu (po probrání daného učiva) připravovali rekvizity a trénovali své scénky (výslovnost, správnou gramatiku) a druhou vyučovací hodinu jsme natáčeli video. Děti byly moc šikovné a nadšené, že se budou moct „ukázat rodičům“ ve videu na internetu.