ZOO (5.C)

V rámci výuky přírodovědy jsme se dnes vydali do Zoo do centra Podpovrchem. Zde nás přivítala paní Jarošová a čekal nás tu velmi zajímavý program o podnebných pásmech. Během hodiny a půl jsme procestovali celý svět a seznámili jsme se s různými rostlinami a hlavně živočichy. Dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí. Už teď se těšíme na další programy. 


 

Drumbeny v 1.C

Na naši školu zavítal ve středu 7. února Mgr. Zdeněk Roller s drumbeny, netradičními hudebními nástroji. Během chvíle se z nás stali bubeníci. Vyzkoušeli jsme si různé rytmické hry, různé údery do drumbenů za doprovodu zvuků z našich hrdel. Báječný byl závěrečný společný třídní koncert. Při něm vyzněla právě souhra všech dětí, neboť každý hrál podle sebe, ale všichni ve stejném tempu. 


 

Degustace jablek (8. AB)

V předmětu svět práce si žáci osmých ročníků vyzkoušeli být degustátory a porotci. U všech vzorků zkoumali a bodovali vzhled, vůni a samozřejmě chuť. Získané výsledky jsme zpracovali a vybrali nejlepší jablíčko ze sledované skupiny.
Mgr. Jiří Hotař

Drumbeny (1. A)

Naše třída měla dnes krásné dopoledne. Moc jsme se na něj těšili. Přijel pan Roller a přivezl drumbeny. Společně jsme si zabubnovali, zatančili a zazpívali.

Beseda s policií (1. A)

Na konci ledna nás navštívila paní policistka Květa. Hravou formou jsme se naučili důležitá telefonní čísla. Každý z nás již ví, jak se má zachovat v případě dopravní nehody, požáru, nebo jak přivolat záchrannou službu. Hodina se nám moc líbila.

 

 

Prevence úrazu (3. ABC)

V rámci projektu Prevence úrazu se žáci zamýšleli nad místy, kde na ně čeká nějaké nebezpečí. Seznámili se se zásadami 1. pomoci, soutěžili a také si vyzkoušeli masáž srdce a umělé dýchání. Všichni byli z této akce nadšeni a odnesli si domů spoustu nových zajímavých vědomostí i dovedností potřebných pro život.