Stavebnice ROTO (1.A)

V hodině Praktických činností se mohli žáci seznámit se stavebnicí ROTO. S chutí se pustili do sestrojení kolečka na trávu a ovocného stromku. Montáž děti velice bavila a již se těší na další hodiny.
 

Prezentace vozidel a výrobků kroužku Stavíme z MERKURU

Žáci ze zájmového kroužku Stavíme z merkuru si pro své mladší spolužáky připravili prezentaci svých výrobků z prvního pololetí.              Měli k dispozici tank, formuli, pojízdný mlýn, letadlo, segway, lanovku a spoustu jiných menších výrobků. Největší zájem naši malí diváci projevovali o dvoumotorová ovládaná vozidla, která si samozřejmě mohli i vyzkoušet. Zvědavost také vzbuzovalo "zlodějské auto" Tomáše Uhlíře (6.A) a Vojty Chaloupky (6.B).

Jiří Hotař

Indiánský týden (1.A, 1.B, 1.C)

Žáci prvních ročníků se v hodinách matematiky a českého jazyka vydali do světa Indiánů. Na několik dní ze třídy zmizeli Petříkové, Šimonkové, Janičky, Zuzanky a místo nich v lavicích seděl Rychlý Zub, Moudrá Voda, Nebeská Duha a Pomalý Medvěd. Jako správní Indiáni si každý vyrobil čelenku a totem. Společně pak osídlili vesničku "Velký Kaňon."


 

Projekt Svět práce

Projekt Svět práce

V rámci projektu Svět práce jsme pro žáky 4. – 8. ročníku ve spolupráci s partnery připravili exkurze. Navštívíme několik řemeslníků, firem a podniků, podíváme se i do dílen středních škol.

Žáci 2. stupně jsou na termín a místo exkurze přesně dohodnuti.

Slavnostní pasování žáků z 1.A na čtenáře

Děti z 1. A navštívily 22. 2. 2018 městskou knihovnu, kde poznaly skřítka Kniháčka a byly slavnostně pasováni na ČTENÁŘE - RYTÍŘE OCHRÁNCE DOBRÝCH KNIH. Každý žák dostal pamětní list, malou knížečku, záložku a průkazku do knihovny. Nyní si již mohou chodit půjčovat krásné knížky a stanou se z nich zajisté ti nejlepší čtenáři.


 

Práce s jehlou a nití se nebojíme (5.B)

V předmětu praktické činnosti jsme si vyzkoušeli přišít knoflík a obšít knoflíkovou dírku. Pustíme se i do složitějších činností - vyzkoušíme si různé stehy a pokusíme se vyrobit malý polštářek. Některá děvčata si přinesla kufříky s šitím a látkami a s chutí se pustila do vyšívání na kanavě. 

Mgr. Jiří Hotař
 

Pasování prvňáčků na čtenáře (1.B, 1.C)

Děti z 1. B a 1. C dnes měly možnost poznat v městské knihovně skřítka Kniháčka.  Studenti dramatického oboru ZUŠ  jim zahráli pohádku a pak je pasovali na ČTENÁŘE - RYTÍŘE OCHRÁNCE DOBRÝCH KNIH. Každý pasovaný rytíř a rytířka dostali pamětní list, záložku, malou knížečku a především průkazku do knihovny. Děti se spolu s Kniháčkem radovaly, že se jim otevřely další možnosti světa knížek, plných snění a nových dobrodružství.