Waterproject v Holandsku

V letošním školním roce žáci osmého a devátého ročníku opět navázali spolupráci se studenty amsterdamské školy Pieter Nieuwland College a zapojili se do výměnného projektu Waterproject. Během týdenního pobytu v Nizozemí poznávali nové přátele a jejich životní styl, vyzkoušeli si prakticky zaměřené způsoby výuky, získávali nové zkušenosti s komunikací v cizím jazyce a seznamovali se s místními přírodními poměry.

Obrana se týká všech

Naše škola se účastní projektu podporovaného MO ČR "Obrana se týká všech".
Odborní lektoři budou s žáky 8. a 9. ročníků vést diskusi o roli armády, poukáží na různé bezpečnostní hrozby a seznámí žáky s možnostmi participace na obraně státu.

Lesní skřítek (2. A)

Na hodinu praktických činností jsme si přinesli různé přírodniny- listy, větvičky, žaludy, kaštany, jeřabiny, šišky... Z nich jsme vyráběli LESNÍ SKŘÍTKY. Práce nás velmi bavila a skřítci se povedli. 

Projekt naše město Jihlava  (3. C)

Ve středu 10. října jsme využili krásné počasí a vydali se na procházku Jihlavou. Při zastávkách na hradbách, u kostela Matky Boží, u brány Matky Boží,  v parku Gustava Mahlera, u kostelíka sv. Ducha, u zimního stadionu, na náměstí, u kostela sv. Ignáce, u kostela Povýšení sv. Kříže a na Malém a Velkém Heulose, jsme si povídali o zajímavostech každého z těchto míst. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Prožili jsme pěkné podzimní dopoledne s naším krásným městem Jihlava.

Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C)

Na sobotu 6. října 2018 jsme si v rámci badatelského kroužku naplánovali výpravu do přírody. Nejdříve jsme společně pod vedením paní učitelky Waldhauserové přejeli do Rantířova a odtud došli po žluté značce k rybníku Dolní Brádlo, kde spolek „Mokřady – ochrana a management“ zorganizoval veřejné bagrování tůní pro obojživelníky. V okolí rybníku žije v izolované populaci kromě jiných obojživelníků i silně ohrožená kuňka ohnivá, která pro své rozmnožování upřednostňuje různě velké a spíše mělké tůně.

Země skřítků (2 ročník)

4. a 5. října jsme byli na výukovém programu ZEMĚ SKŘÍTKŮ na Balinách. Rozdělili jsme se do pěti skupin - Rybaříci, Drápci, Pestříci, Ptáčníci a Koruníci. Společně jsme procházeli údolím řeky Balinky a plnili různé úkoly. Stavěli jsme loďky z přírodnin, lovili drobné živočichy v říčce, vytvářeli domečky pro skřítky. Počasí nám přálo a den jsme si opravdu užili.

2. ročník soutěže Cihla k cihle

Ve čtvrtek 4.10.2018 se žáci 8.A, Viktor Nový a Jakub Zelený, zúčastnili 2. ročníku soutěže Cihla k cihle. Soutěž se konala na Střední škole stavební v Třebíči a pořádal ji Krajský úřad Kraje Vysočina a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR. Zúčastnilo se 21 dvoučlenných týmů základních škol z Kraje Vysočina. Soutěžící měli za úkol postavit rodinný dům skládající se ze dvou kvádrů a jiných drobných doplňků. Ačkoliv jsme nevystoupili na stupně vítězů, byli jsme rádi, že jsme se soutěže zúčastnili  a mohli si porovnat naše technické znalosti a manuální zručnost s žáky jiných škol.