ZOO - 6. ročník

Žáci se ve výukovém centru PodPovrch v Zoo zúčastnili výukového programu Hmyzáci a jiné breberky. Program byl určen k seznámení žáků s využitím hmyzu v naší společnosti. Žáci se naučili rozeznat hmyz od dalších bezobratlých živočichů. Mnozí se také s ním seznámili - kůže na kůži. 


 

Jarní baseballový turnaj  (1.A)

Naše třída se zúčastnila Jarního baseballového turnaje. Během jeho průběhu se žáci mohli zapojit i do dovednostních soutěží – jako byl odpal na přesnost, hod na přesnost a překážková dráha. Nebylo vítězů, nebylo poražených. Všichni jsme byli pochváleni za naše sportovní výkony a při vyhodnocení každý z nás dostal diplom a drobnou sladkou odměnu.


 

ZOO Jihlava - MAZLÍČCI (1.C)

V pátek 20. dubna se děti z 1.C vypravily do centra PodpoVrch, kde si mohly zblízka prohlédnout a osahat různá drobná zvířata, chovaná doma jako mazlíčci a dozvědět se něco z jejich života i jak se o ně starat. Pro morče a gekončíka děti připravily i příbytek. Všichni se už těší na další zajímavou návštěvu v jihlavské ZOO.

Štafetový pohár škol 2018, okresní kolo – 3. místo

Ve středu 25.4. se vybraní žáci naší školy zúčastnili závodů ve štafetách. Družstvo bylo složeno z osmi dívek a osmi chlapců 2.- 5. ročníku. Soutěžili ve štafetách 100m 1.-3. třída, 100m 4.-5. třída a poté 200m smíšená štafeta. Všechny časy štafet se sčítaly. V konkurenci 12 družstev jsme obsadili nádherné 3. místo. Naši žáci se neztratili ani v doplňkových disciplínách - skoku dalekém a hodu medicinbalem, kde Lukáš Částka, Vanesa Klimešová, Markéta Musilová a Martina Turková dosáhli  na individuální medaile. 

Výukový program Savci v ZOO Jihlava (8. ročník)

Ve středu 25. 4. 2018 se žáci z 8. B zúčastnili výukového programu "Savci" v jihlavské ZOO. Žáci si zopakovali a prohloubili znalosti o některých skupinách savců, prodiskutovali současné nejpalčivější ekologické problémy a nakonec si prohlédli i některé expozice se zaměřením na savce. Žáci 8. A absolvovali tento výukový program o dva týdny dříve, 11. dubna 2018.


 

Geokroužek

Ve středu 25. 4. 2018 členové našeho školního geokroužku vyučovali zájemce z 6.A a 8.A, jak určovat nerosty a horniny. Nejdříve se děti seznámily se základními pravidly, jak určit nejběžnější zástupce, pak společně pourčovaly čtyřicet vybraných vzorků. Nakonec si všichni otestovali získané vědomosti v soutěžní poznávačce, ve které se nejlépe dařilo Amálce Jarošové z 6.A. 

Návštěva knihovny (1. ročník)

V minulém týdnu navštívili žáci prvních ročníků pobočku knihovny na Březinkách. Nebylo to ledajaké setkání. Na děti čekal Hurvínek, aby je seznámil s pravidly vypůjčování knížek.Všichni už ví, v jakém oddělení si knížku mají vybírat a jakou barvou je kniha označena.Po besedě si každý z žáků mohl vypůjčit knihu a odnést si ji domů. Už se všichni těší na další setkání.
 

Biologická olympiáda - okresní kolo, kategorie C (8. a 9. ročník)

V pondělí 23. 4. 2018 se konalo v Domě dětí a mládeže v Jihlavě okresní kolo biologické olympiády pro kategorii C (žáci 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Naši školu na soutěži zastupovali dva žáci. Marek Man z 8. A se umístil na 10. místě a Kryštof Jahoda z 8. B na 12. místě. Celkově se soutěže zúčastnilo 22 žáků z 10 základních škol a 2 víceletých gymnázií okresu Jihlava.

Seminář s pamětníkem

Dne 27. 3. 2018 se část žáků z 8. a 9. tříd v rámci hodin dějepisu zúčastnila semináře v Židovském muzeu v Brně. Po příjezdu a krátkém seznámení s dobou před 2. světovou válkou nás čekal worskhop „Dobrodruhy proti své vůli“, kde se ve skupinách na základě dopisů žáci seznámili s osudy několika Židů, kteří opustili Protektorát Čechy a Morava, poté si předali získané informace. Druhá část byla věnovaná besedě s třebíčským pamětníkem Pavlem Friedem, který prožil část svého dětství v Terezíně.

Mladý chemik

Ve středu 4. dubna se v pardubickém ABC klubu konalo slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Klání se zúčastnilo více než pět tisíc žáků devátých tříd ze 158 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Do finále tohoto regionálního kola se probojoval i Matěj Matoušek ze třídy 9.A, který nakonec obsadil krásné 19. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.