Výtvarná soutěž

Ve středu 1. 11. 2017 se konal již 9. ročník výtvarné soutěže pro 8. a 9. třídy základních škol. Letošní rok zaznamenal největší počet soutěžících od zahájení této soutěže a to celkem 161 talentů. Porota tedy neměla jednoduchý úkol a to vybrat 10 nejlepších výtvarných děl. Naše škola slavila úspěch hned dvakrát. Na krásném pátém místě se umístil žák z 9. A Ondřej Nevrkla a jeho spolužák taktéž z 9. A Martin Čopák na 8. místě. Gratulujeme.

 

Kdo je můj vzor (4. B)

Etický interaktivní program Centra pro rodinu - Ve scénkách s maňásky se žáci zamýšleli nad správným chováním a vztahy k druhým, zahráli si pohybovou hru a hodnotili kladné a záporné literární a filmové postavy. V českém jazyce si potom napsali slohovou práci na téma Kdo je můj vzor.

Práce s přírodními materiály aneb spolupráce 1. a 9. ročníku

Děti z 1.B si přinesly přírodní materiály-kaštany, žaludy, šípky, šišky i spadané listí. Na pomoc si povolaly silné a manuálně zručné deváťáky s akuvrtačkami, vrtáčky, nožíky, nůžkami a špejlemi. Oba ročníky se daly do práce, hodina rychle uběhla a prvňáčci si své výrobky okomentovali  a udělali malou třídní výstavu - viz fotografie. J. Hotař

Projekt Jihlava - 3. ABC

Jihlava je naše město, a proto bychom se o ní chtěli dozvědět co nejvíce. V rámci projektu jsme navštívili Radnici, kde nás paní průvodkyně provedla zajímavými místnostmi. Rozhled z Brány Matky Boží se nám také moc líbil. Prohlédli jsme si i historické domy a kostely na Masarykově náměstí a  přilehlých uličkách, vyhledávali informace ve skupinkách a prošli se po hradebním parkánu.

Seminář světa práce - první výrobek - 9. AB

V předmětu seminář světa práce měli žáci 9. ročníku  za úkol vyrobit dřevěnou krabičku. K dispozici měli ruční pilky, rašple, smirkový papír, úhelníky, metry, kladívka a akuvrtačky. Nařezané a opracované dřevěné díly mohli spojovat vruty či hřebíky.  Pracovali buď samostatně nebo ve dvojicích.
Žáci si své výrobky ohodnotili. Zlepšovat musíme přesnost orýsování rozměrů a rovnost řezů. Všechny krabičky byly pevné a najdeme pro ně praktické využití v dílně.
J. Hotař

 

Kamarádi 2. ABC

Začátkem října za námi přišly lektorky z Centra pro rodinu. Společně jsme se zamýšleli nad tím, jak správně komunikovat se svými kamarády i s ostatními lidmi. Zahráli jsme si i několik scének, které se nám opravdu podařily. Tato společně strávená hodina se nám moc líbila.

Ani den bez čárky - 2. A

Galerie Vysočiny připravila nové programy pro ZŠ. Žáci 2.A se 4. 10. 2017 zúčastnili programu Ani den bez čárky, při kterém se nejen seznámili s některými díly aktuální krátkodobé výstavy v galerii, ale také si vytvořili svůj obrázek a zahráli "čárkovanou". Program byl velmi zdařilý a dětem se líbil.