2017-2018

Výlet za odměnu - výprava na Mohelenskou hadcovou step

Naše škola pořádá každoročně pro žáky, kteří naši školu reprezentovali v soutěžích, výlet za odměnu. Děti, které si vybraly exkurzi do NPR Mohelenská hadcová step, absolvovaly zajímavý okruh rezervací. Nejdříve jsme si prošli horní část stepi, kde jsme ještě zastihli dokvétající suchomilné rostliny, například trávu kavyl s krásnými chmýřitými osinami. Zajímavý byl i různý teplomilný hmyz, především vzácné druhy motýlů a různá sarančata a kobylky. Dokonce jsme si mohli prohlédnout vyhrabané nory zdejší kolonie syslů.

Sportovní den - Lesnovské mokřady a jihlavské podzemí

Turistická vycházka, kterou připravili pro spolužáky Marek Man (8. A) a Dominik Máca (7. A), začala prohlídkou jihlavského podzemí. Poté jsme se přesunuli na Lesnov a prohlédli si část hornické stezky, kde jsme se mohli seznámit s historií dolování stříbra na Šacberku. Nakonec naše výprava zamířila na revitalizované Lesnovské mokřady, kde jsme pozorovali obojživelníky a další vodní živočichy. Měli jsme radost, jak rychle příroda využila nový mokřadní biotop, který jsme před dvěma lety pomáhali vybudovat kopáním nových tůněk.

Talent Vysočiny 2018

V úterý 27. června 2018 proběhlo v podvečerních hodinách v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny. Kraj Vysočina každoročně oceňuje stipendiem deset žáků a deset středoškoláků v pěti různých oborech (umělecký, přírodovědný, humanitní, technický a sportovní). Naše škola navrhla za sportovní obor již podruhé Daniela Ryšku z 8. A, který se dlouhodobě úspěšně věnuje lyžování.

Výlet za odměnu - Veselý kopec

Jako každý jiný rok i letos vyrazily děti z II. – IV. tříd / byla mezi nimi i jedna prvňačka/ na výlet za odměnu za reprezentaci školy a práci navíc pro ni. Tentokrát se 34 žáků vydalo za historií Vysočiny do skanzenu na Veselý kopec u Hlinska. Prohlédli si roubenky svezené z celé oblasti a dozvěděli se, jak se žilo prostým lidem před dvěma nebo třemi sty lety, co uměli, jak vykonávali svou práci, jaké nástroje k tomu používali. Samozřejmě nemohla chybět možnost koupit si drobné suvenýry a upomínky na ty dávné časy.

Výlet 9. A

Poslední výlet 9. A byl do slova v ´chillu´. Spali jsme v chatkách u přehrady Vranov nedaleko Znojma. Z vlaku jsme vystoupili v Šumné a zbylých 7 kilometrů do kempu jsme šli pěšky. Šli jsme lesem, po poli a po silnici a i když bylo úmorné vedro, dalo se to zvládnout při představě přehrady, ke které jsme se blížili. Hodně, ale opravdu hodně jsme se koupali. Myslím, že jsme dohromady vypili minimálně polovinu celé přehrady.

4. místo v národním kole Zlatého listu, aneb znáte Anthrax?

Národní kolo 46. ročníku týmové přírodopisné soutěže Zlatý list se konalo v týdnu od 18. – 23. června 2018 v rekreačním středisku U Kateřiny v nádherné krajině nedaleko městečka Štramberka v Moravskoslezském kraji. Naši školu reprezentoval Marek Man z 8. A, který se ještě společně s Luckou Malíkovou probojoval přes místní a krajské kolo do národního finále, kde každý kraj České republiky reprezentovalo jedno vítězné družstvo. Společně s nimi byly v týmu původně ještě dvě děti z jihlavského gymnázia a dvě děti z Prahy.

Školní výlet 1.B a 9.B

Žáci 1.B a 9.B se ve středu 20. 6. vydali na společný výlet z Jihlavy do Rantířova. Cestou se seznámili s pověstí O Zaječím skoku, postavili domečky pro lesní skřítky a vláčkem se vrátili zpět do Jihlavy. Výlet se vydařil a všichni si ho moc užili.

Poprvé v divadle aneb Jak se dělá divadlo (2.C)

Ve středu 20.6. jsme navštívili program Poprvé v divadle aneb Jak se dělá divadlo. Prozkoumali jsme zákulisí (kostymérnu, maskérnu, kloboukárnu, rekvizitárnu atd.) Vymysleli jsme svou vlastní pohádku O červené karkulce a Maxipsu Fíkovi – aneb popletená pohádka. Rozdělili jsme si role a celou pohádku jsme si s pomocí dvou opravdových herců a pana osvětlovače zahráli. V divadle se nám moc líbilo.
třída 2.C

Zkoušky z anglického jazyka na úrovni A1

Dne 11. a 12. června 2018 se na naší škole uskutečnily každoroční zkoušky z anglického jazyka pro páté ročníky. Slavnostní zahájení proběhlo dne 11. června v informačním centru. Poté děti absolvovaly písemnou část, která obsahovala poslech, čtení a psaní s porozuměním a ústní zkoušku pod vedením zkušené paní učitelky Mgr. Hany Říhové. V průběhu zkoušek pomáhaly s organizací dívky z 9.A. Děkujeme.